63 81 11 61 post@ojohansen.no

Glassvalget – hvilke egenskaper er viktigst for dine vinduer?

Hvilken glasstype skal jeg velge til mine vinduer?

Godt glass har først og fremst vært knyttet til å slippe inn dagslys, gi god utsikt og beskytte mot vær og vind. De siste års tekniske utvikling av glass har gitt enda flere egenskaper i form av energikontroll, brannvern, lyddemping, soldemping, sikkerhet og selvrensing. Flere av disse egenskapene kan kombineres for å oppnå flere funksjoner i ett og samme glass.

Les tips og råd om glassvalg  Kilde: H-Vinduet Fjerdingstad

Spør Snekkern om råd om:

• Varmereduksjon
• Solskjerming
• Selvrensende vinduer
• Anti-dugg
• Enklere vedlikehold
• Støydemping
• Innbruddsikring
• Personsikring